STOPNIE WOJSKOWE I SŁUŻB MUNDUROWYCH
 MILITARYRANK.EU
Stopnie wojskowe na Świecie. Symbole poszczególnych armii. Aktualni dowódcy wojskowi na Świecie. Polskie odpowiedniki stopni wojskowych. Stopnie służb mundurowych w Polsce. Dowódcy polskich służb mundurowych. Odpowiedniki stopni wojskowych w służbach mundurowych.
AKTUALIZACJA STRONY
12 kwietnia 2014
POLSKIE STOPNIE WOJSKOWE
STOPNIE POLSKIEJ MARYNARKI
STOPNIE US ARMY
STOPNIE US MARINES
STOPNIE US NAVY
STOPNIE US AIR FORCE
NIEMIECKIE STOPNIE WOJSKOWE
STOPNIE DEUTSCHE MARINE

STOPNIE POLICYJNE
STOPNIE STRAŻACKIE
STOPNIE STRAŻY GRANICZNEJ
STOPNIE STRAŻY MIEJSKIEJ
STOPNIE SŁUŻBY CELNEJ
STOPNIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


WYBORY W POLSCE
POWIATY W POLSCESPIS FIRM PŁCĄCYCH
ZA OGLADANIE REKLAM


Link za link - Bezpośrednie SEO linki
STOPNIE I SYMBOLE WOJSKOWE NA ŚWIECIE
Stopnie wojskowe są systemem hierarchicznych stosunków w siłach zbrojnych, w policji, w agencjach wywiadowczych lub innych instytucjach zorganizowanych na wzór wojskowy. Zazwyczaj insygnie stopnia oznaczające rangę żołnierza umieszczone są na mundurach i nakryciach głowy. Historia wojskowości pokazuje że wprowadzenie systemów stopni było korzystne dla operacji wojskowych, w szczególności w odniesieniu do logistyki, wydawania rozkazów i koordynacji. Za przestrzeni czasu operacje wojskowe stały się większe i bardziej złożone, wraz z tym systemy stopni stały się większe i bardziej złożone. W ramach nowoczesnych sił zbrojnych, wykorzystywanie stopni wojskowych  jest niemal powszechne.

Stopnie Wojskowe w Polsce

Stopnie Marynarki Wojennej RP
Obecny polski system stopni wojskowych jest bezpośrednim potomkiem różnych systemów stosowanych w przeszłości w wojsku polskim . Niektóre stopnie wywodzą swoją nazwę wprost ze średniowiecza, na przykład Chorąży oznacza tego który nosił chorągiew. Inne nazwy polskich stopni są obcego pochodzenia i zostały wprowadzone w większości przypadków w XVII wieku przez najemników służących dla Korony Polskiej. Należy do nich stopień Kaprala który jest pochodną włoskiego Caporale. 

Stopnie US Army

Tekst alternatywny

Stopnie US Navy

Stopnie US Air Force
Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych (United States Armed Forces) dzielą się na wojska lądowe (US Army), marynarkę wojenną (US Navy), siły powietrzne (US Air Force), piechotę morską (US Marines) oraz Straż Wybrzeża (US Coast Guard), ponadto wspierane są przez Gwardię Narodową (National Guard). Każda z tych formacji posiada odrębne systemy stopni. W większości dzielą się one na żołnierzy kontraktowych (enlisted), warrant officers (brak polskiego odpowiednika) oraz oficerów (officers). 

Tekst alternatywny

Stopnie Deutsche Marine
Niemieckie stopnie wojskowe używane w szeregach Bundeswehry pozwalają określić czy żołnierz służy w wojskach lądowych, siłach powietrznych czy w marynarce wojennej. Dodatkowe kolorystyczne elementy przypisane do stopnia określają rodzaj oddziału np. kolor zielony wokół stopnia oznacza oddział grenadierów pancernych. 
STOPNIE I SYMBOLE SŁUŻB MUNDUROWYCH w POLSCE
Oznaki stopni w polskich służbach mundurowych nawiązują do oznak stopni wojskowych i tak jak w wojsku nosi się je na mundurze. Stopnie służb mundurowych mają także swoje odpowiedniki w wojsku. Reguluje to
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym. Poniżej przedstawiono stopnie w polskich służbach mundurowych.
Stopnie Policyjne
Stopnie Strażackie
 Stopnie Straży Granicznej
Stopnie Straży Miejskiej
Stopnie Służby Celnej
Stopnie Służby Więziennej
---

REKLAMA
  ---